Dotační programy

Aktuální programy

Společnost EXCALIBUR ARMY spol s r. o. se účastní těchto projektů spolufinancovaných Evropskou unií:

 • VÝVOJ MOSTNÍHO AUTOMOBILU NOVÉ GENERACE AM-70 EX
  Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro experimentální vývoj a samotná realizace vývoje mostního automobilu nové generace s označením AM-70 EX.
 • VÝVOJ KOLOVÉHO VYPROŠŤOVACÍHO PROSTŘEDKU
  NOVÉ GENERACE WRV-20

  Cílem projektu je vývoj prototypu kolového vyprošťovacího prostředku nové generace s označením WRV-20, při jehož konstrukci bude využito inovativní konstrukční řešení.
 • ÚSPORY ENERGIE A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
  Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření v provozu výrobní haly B.10 a přilehlých budov v areálu ve Šternberku.
 • ZALOŽENÍ VÝVOJOVÉHO CENTRA EXCALIBUR ARMY
  Projekt podpory vlastního vývoje pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v dlouhodobém měřítku.
 • VÝZKUM A VÝVOJ HOUFNICE 155 mm / 52 ráží
  Sestavení prototypu a užitného vzoru samohybné houfnice ráže 155 mm s hlavní o délce 52 ráží.
 • ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V EA ŠTERNBERK
  Projekt vybudování efektivnějšího systému vytápění a osvětlení ve vybraných provozech v areálu Šternberk.

POVINNÁ PUBLICITA

AM-70 EX Vývoj mostního systému AM-70 EX
WRV-20 Vývoj vyprošťovacího automobilu WRV-20 s obchodním označením TREVA-30
ÚSPORY ENERGIÍ Realizace úsporných úprav výrobní haly B.10
VÝVOJOVÉ CENTRUM Základní publicita a infrastruktura pro Vývojové centrum
Houfnice 155 mm Výzkum a vývoj prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm
ÚSPORNÁ OPATŘENÍ Projekt úspornějšího vytápění a osvětlení v provozu Šternberk

DETAILY PROJEKTŮ

Výzkum a vývoj prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm

 • Název projektu: Výzkum a vývoj prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024393
 • Příjemce podpory: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Cíl projektu

Cílem projektu bude výzkum a vývoj demonstračního prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm s délkou hlavně 52 ráží, která bude integrována na speciálním kolovém podvozku s velmi vysokou stabilitou pro jízdu i střelby. Vlastní nástavba houfnice bude navržena jako samostatný celek, který bude možné při splnění několika technických podmínek univerzálně integrovat na různé typy kolových podvozků vozidel dle přání zákazníka. 

Představení projektu

Předmětem projektu je sestavení prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm. V projektu dojde k dosažení 2 výsledků výzkumu a vývoje  - 1 prototyp a 1 užitný vzor. EXCALIBUR ARMY v předkládaném projektu vyvine balisticky a protiminově odolnou kabinu, systém automatizované výměny munice, nouzové pracoviště velitele/mířiče, řídící a ovládací systémy (elektrický, hydraulický, navigační a datový) a PŘDS.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.EUOPPIK

Úsporná opatření

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: 01_19_251_Úspory energie V. výzva
 • Název projektu: Úsporná opatření v EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022837
 • Příjemce podpory: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Cíl projektu

Úsporný projekt navrhuje zrušení centrální kotelny, zrušení horkovodních rozvodů a v jednotlivých objektech instalovat plynové kondenzační kotle. Další částí úsporného projektu je rekonstrukce osvětlení v objektech B 33-1, B 33-2 a B58.

Představení projektu

Předložený projekt je zaměřen na dosažení úspory energie decentralizací vytápění a výměnou osvětlení na vybraných budovách za účelem zvýšení efektivity při nakládání s energiemi v areálu firmy ve Šternberku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.EUOPPIK