Dotační programy

Aktuální programy

Společnost EXCALIBUR ARMY spol s r. o. se účastní těchto projektů spolufinancovaných Evropskou unií:

 • VNITROPODNIKOVÁ KONEKTIVITA, BEZPEČNOSTNÍ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM A IMPLEMENTACE NOVÝCH MODULŮ PLM SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKŮ
  Cílem projektu je implementace řízeného přístupu ke konstrukčním datům v rámci všech souvisejících oddělení, možnost vazby klíčových procesů ve společnosti na relevantní data, řízená tvorba dokumentace pro výrobu, zákaznické dokumentace a možnost projektového řízení. Modernizace komunikační infrastruktury LAN a WiFi a zavedení integrovaného bezpečnostního informačního systému.
 • ÚSPORY ENERGIE A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ V HALE B.10
  Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření v provozu výrobní haly B.10 a přilehlých budov v areálu ve Šternberku.
 • VÝVOJ MOSTNÍHO AUTOMOBILU NOVÉ GENERACE AM-70 EX
  Cílem projektu je získání nových znalostí potřebných pro experimentální vývoj a samotná realizace vývoje mostního automobilu nové generace s označením AM-70 EX.
 • VÝZKUM A VÝVOJ HOUFNICE 155 mm / 52 ráží
  Sestavení prototypu a užitného vzoru samohybné houfnice ráže 155 mm s hlavní o délce 52 ráží.
 • ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V EA ŠTERNBERK
  Projekt vybudování efektivnějšího systému vytápění a osvětlení ve vybraných provozech v areálu Šternberk.
 • VÝZKUM A VÝVOJ PLYNULÉ PŘEVODOVKY V NÁKLADNÍCH VOZIDLECH
  Projekt vývoje převodovky pro použití v nákladních vozidlech pro různý typ použití.
 • ZALOŽENÍ VÝVOJOVÉHO CENTRA EXCALIBUR ARMY
  Cílem projektu je založení nového podnikového centra výzkumu a vývoje v průmyslovém areálu ve Šternberku, prostřednictvím výstavby nové budovy a vybavení prostor moderními technologiemi, HW a SW.

POVINNÁ PUBLICITA

VNITROPODNIKOVÁ KONEKTIVITA Implementace řízeného přístupu ke konstrukčním datům v rámci všech souvisejících oddělení
ÚSPORY ENERGIÍ Úsporná opatření komplexu budov B.10
AM-70 EX Vývoj mostního systému AM-70 EX
Houfnice 155 mm Výzkum a vývoj prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm
ÚSPORNÁ OPATŘENÍ Projekt úspornějšího vytápění a osvětlení v provozu Šternberk
PLYNULÁ PŘEVODOVKA Projekt vývoje speciální plynulé převodovky pro nákladní vozidla
ZALOŽENÍ VÝZKUMNÉHO A VÝVOJOVÉHO CENTRA Nové centrum vývoje a výzkumu ve Šternberku

DETAILY PROJEKTŮ

VNITROPODNIKOVÁ KONEKTIVITA, BEZPEČNOSTNÍ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

 • Název projektu: Vnitropodniková konektivita, bezpečnostní a přístupový systém a implementace nových modulů PLM systému pro řízení životního cyklu výrobků
 • Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005240
 • Příjemce podpory: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Cíl projektu

Cílem projektu je implementace řízeného přístupu ke konstrukčním datům v rámci všech souvisejících oddělení, možnost vazby klíčových procesů ve společnosti na relevantní data, řízená tvorba dokumentace pro výrobu, zákaznické dokumentace a možnost projektového řízení. Modernizace komunikační infrastruktury LAN a WiFi a zavedení integrovaného bezpečnostního informačního systému.  

Představení projektu

Společnost EXCALIBUR ARMY, v rámci projektu digitální transformace, posílí svoji vnitropodnikovou konektivitu prostřednictvím modernizace komunikační infrastruktury LAN a WiFi. Zároveň bude implementovat nové moduly PLM využitelné v řízení životního cyklu výrobků, včetně jejich interface na stávající podnikové informační systémy. Prostřednictvím instalace moderního kamerového a přístupového systému výrazně zvýší i fyzickou bezpečnost svých provozoven.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.EUOPPIK

Výzkum a vývoj prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm

 • Název projektu: Výzkum a vývoj prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024393
 • Příjemce podpory: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Cíl projektu

Cílem projektu bude výzkum a vývoj demonstračního prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm s délkou hlavně 52 ráží, která bude integrována na speciálním kolovém podvozku s velmi vysokou stabilitou pro jízdu i střelby. Vlastní nástavba houfnice bude navržena jako samostatný celek, který bude možné při splnění několika technických podmínek univerzálně integrovat na různé typy kolových podvozků vozidel dle přání zákazníka. 

Představení projektu

Předmětem projektu je sestavení prototypu samohybné houfnice ráže 155 mm. V projektu dojde k dosažení 2 výsledků výzkumu a vývoje  - 1 prototyp a 1 užitný vzor. EXCALIBUR ARMY v předkládaném projektu vyvine balisticky a protiminově odolnou kabinu, systém automatizované výměny munice, nouzové pracoviště velitele/mířiče, řídící a ovládací systémy (elektrický, hydraulický, navigační a datový) a PŘDS.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.EUOPPIK

Úsporná opatření

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: 01_19_251_Úspory energie V. výzva
 • Název projektu: Úsporná opatření v EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022837
 • Příjemce podpory: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Cíl projektu

Úsporný projekt navrhuje zrušení centrální kotelny, zrušení horkovodních rozvodů a v jednotlivých objektech instalovat plynové kondenzační kotle. Další částí úsporného projektu je rekonstrukce osvětlení v objektech B 33-1, B 33-2 a B58.

Představení projektu

Předložený projekt je zaměřen na dosažení úspory energie decentralizací vytápění a výměnou osvětlení na vybraných budovách za účelem zvýšení efektivity při nakládání s energiemi v areálu firmy ve Šternberku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.EUOPPIK

Plynulá převodovka

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: 01_21_374 – Aplikace výzva IX
 • Název projektu: VÝZKUM A VÝVOJ PLYNULÉ PŘEVODOVKY PRO POUŽITÍ V NÁKLADNÍCH VOZIDLECH
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026805
 • Příjemce podpory: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Cíl projektu

Cílem projektu bude výzkum a vývoj (dále jen „VaV“) plynulé převodovky vlastní konstrukce typu PLP (PL – plynulá, P – převodovka, dále jen „PLP převodovka“), kterou bude možno zabudovat do nákladních vozidel pro různý typ použití (hasičské, nákladní, vyprošťovací, se speciální nástavbou, komunální, lesní a zemědělské, vojenské apod.). Projekt vychází z potřeby žadatele mít k dispozici PLP převodovky zejména pro zástavbu do vlastních vozidel. Cílem projektu je navrhnout a vyvinout zcela nový typ PLP převodovky, která bude sloužit jako náhrada stávajících převodovek a současně zajistí možnost odebírání velkých výkonů pro pomocné pohony při konstantních otáčkách motoru nezávislých na rychlosti vozidla. Realizace projektu rovněž umožní ověření technických parametrů PLP převodovky, navržení jejího softwarového vybavení, způsobu ovládání a vyřešení integrace do konkrétního vozidla. PLP převodovka bude vyvinuta v jedné velikostní a výkonové třídě pro motory s výkonem od 300 kW až do 450 kW.

Představení projektu

Předmětem projektu je navržení, rozkreslení, výroba a odzkoušení prototypu plynulé převodovky včetně vývoje elektronického řídícího systému vozidla a převodovky. V průběhu projektu budou realizovány následující výstupy VaV činností:

 • 2 prototypy převodovky v definované velikostní a výkonové třídě (konečný výstup projektu),
 • 1 ověřená technologie – prototypová dokumentace převodovky sloužící jako technická dokumentace pro provoz převodovky (konečný výstup projektu),
 • 1 užitný vzor – elektronický řídící systém převodovky (průběžný výstup projektu).
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.EUOPPIK

Vývojové a výzkumné centrum Šternberk

 • Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Číslo a název výzvy: I. výzva Potenciál - ITI - Olomouc
 • Název projektu: Založení vývojového centra EXCALIBUR ARMY
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_162/0013131
 • Příjemce podpory: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Cíl projektu

Cílem projektu je založení nového podnikového centra výzkumu a vývoje v průmyslovém areálu ve Šternberku, prostřednictvím výstavby nové budovy a vybavení prostor moderními technologiemi, HW a SW.

Pořízená infrastruktura využitelná pro aktivity výzkumu a vývoje

(v rámci projektu s reg. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_162/0013131)

 • Multifunkční laserové tiskové zařízení A3 s možností děrování, sešívání a brožování
 • Multifunkční laserové tiskové zařízení A3
 • Profesionální 3D scanner s fotogrammetrií
 • Profesionální 3D tiskárna
 • Děrovací a vázací stroj s děrovacími jednotkami 3/1" a 2/1", vázací jednotkou pro kovové hřbety
 • Osciloskop - dvoukanálový s funkcí multimetru a pamětí
 • Velkoformátová barevná inkoustová multifunkční tiskárna se skenerem A0
 • Laserový, značící, popisovací a řezací stroj
 • Malá 3D profesionální tiskárna
 • Sada speciální výbavy pro vývoj elektrických/ elektronických systémů dle MIL a HX standardů
 • Licence programu PADS Standard pro návrh el. schémat plošných spojů a desek
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
EUOPPIK