Compliance

PRAVIDLA PODNIKÁNÍ EXCALIBUR ARMY

EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. je úspěšná společnost, která podniká v odvětví národního a zahraničního obchodu s vojenskou technikou. Posláním společnosti je dlouhodobě a úspěšně působit ve výrobě speciální pozemní techniky pro bezpečnostní i záchranné složky a v oblasti domácího i mezinárodního obchodu se speciální technikou a materiálem, a to včetně schopnosti uplatnit na světovém trhu nové produkty, které jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje. V rámci své činnosti, společnost klade důraz na bezpečnost, zodpovědnost a kvalitu výrobků, která se odráží především na ochraně života a zdraví, majetku, životního prostředí, ekonomické konkurence, regulérní obchodní konkurence, dobré vůli, prestiži a pověsti společnosti.

LINKA ETIKY, OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Podnět týkající se etické povahy našeho podnikání nám můžete předat prostřednictvím ET-linku společnosti EXCALIBUR ARMY – a to dvojím způsobem:

  1. nahrejte nám telefonicky vzkaz na čísle +420 585 083 444
  2. zašlete nám svůj podnět na e-mail [email protected]

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. je zároveň členem skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a ctí stejné hodnoty. Pokud se chcete obrátit se svým podnětem přímo na tuto společnost, k dispozici je Vám ET-link skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a.s..

Pokud máte důvodné podezření na protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku nebo porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů nebo právní předpisy České republiky nebo Evropské unie týkající se oblastí stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, můžete učinit oznámení prostřednictvím webové platformy: www.nntb.cz/c/a7r1mm7n Další možné způsoby podání oznámení jsou uvedeny v interním dokumentu „Ochrana oznamovatelů“, který je dostupný v záložce „důležité dokumenty“.

Oznámení mohou být podána i anonymně. Oznamovatelům jsou garantována práva vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování bude oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při veškeré komunikaci s veřejností, klienty a partnery nakládáme s osobními daty podle platných právních norem a optimalizujeme firemní procesy tak, abychom objem citlivých údajů omezili na nezbytné minimum.

Politika ochrany osobních údajů