Důležité dokumenty

Politika prevence

Politika prevence závažných havárií ve svěřeném objektu. Další dokumentace související se zabezpečením a prevenci nežádoucích situací může být poskytnuta na základě žádosti odeslané na datovou schránku společnosti - ID schránky 5kh5d53.

Politika prevence závažné havárie pro objekt Drhovice

Příručka kvality

Příručka kvality pro dodavatele stanovuje základní požadavky systému kvality nastaveného za účelem dosažení maximální kvality dodávek vstupů a úspěšnou spolupráci mezi Společností a dodavatelem. Požadavky definované tímto dokumentem jsou závazné pro všechny dodavatele a jsou nedílnou součástí veškerých obchodních vztahů mezi Společností a jejími dodavateli.

Příručka kvality pro dodavatele

Ochrana oznamovatele

Netolerujeme protiprávní jednání a dbáme na dodržování právních předpisů, etických a morálních hodnot a na zajištění ochrany důvěrnosti a bezúhonnosti. Ve snaze efektivně předcházet protiprávnímu či neetickému jednání a za účelem jeho odhalování jsme zprovoznili oznamovací systém postavený na základech maximální anonymity a důvěrnosti. Formy podání oznámení a ochrana oznamovatelů jsou blíže popsány ve směrnici Ochrana oznamovatelů.

Ochrana oznamovatele - Jak bezpečně oznamovat v naší organizaci